Taken bewindvoering

Tot de taken van de bewindvoerder behoren o.a.;

  • Een overzicht van de inkomsten en uitgaven te verstrekken zodat u weet waar u aan toe bent en of er genoeg inkomen binnenkomt. U blijft verantwoordelijk voor uw inkomen.
  • Contact onderhouden met schuldeisers en mogelijk betalingsregelingen treffen.
  • Aanvraag van toeslagen kinderbijslag en een eventuele voorlopige teruggave aan.
  • Aanvragen van verzekeringen als dit nog niet is gebeurd o.a. W.A., uitvaart en inboedelverzekering
  • Tot de taken behoort ook het invullen van het belastingformulier.
  • Een boedelbeschrijving maken bij aanvang van de bewindvoering en eventueel zorgdragen voor aantekening van de registergoederen bij het kadaster.
  • Jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de rechthebbende en kantonrechter.
  • Maandelijks worden overzichten van de bankrekeningen toegestuurd en eventueel een maandoverzicht van de schulden.
  • Begeleiding naar een schuldhulp verleningstraject.

Omgang en samenwerking

De bewindvoerder en de rechthebbend gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Het is lastig om de financiƫn over te dragen maar schelden of dreigen wordt niet gewaardeerd. Samenwerking is noodzakelijk om de problemen op te lossen. Daarvoor is nu juist een bewindvoerder benoemd.