Opleidingseisen en verantwoording cliënten

De bewindvoerder wordt benoemd door de kantonrechter en de bewindvoerder verstrekt jaarlijks een verantwoording van uw financiën aan de kanton rechter. De bewindvoerder moet HBO opgeleid zijn en moet meerdere bewinden hebben. De bewindvoerder heeft een Verklaring van Goed gedrag.

Jaarlijks moet de bewindvoerder/ het kantoor een accountantsverklaring van de financiën verantwoorden aan de rechtbank en is het verplicht om trainingen te volgen.

Curriculum Vitae V. Spaan

  • HBO personeel & organisatie
  • Modules bewindvoering Praktikos
  • HBO plus schuldhulpverlening (Nen gecertificeerd)
  • Jaarlijkse certificatie trainingen
  • Buro Switch staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01142532

Aanmelding

Mailen naar Buro Switch
Telefoon 085 – 7600343
Aanwezig op maandag – dinsdag – woensdag en vrijdagmiddag.