Werkwijze bewindvoering/budgetbeheer

U kunt telefonisch of via de website contact opnemen met Buro Switch, bewindvoering om uw situatie te bespreken.

Ik kom bij u thuis om kennis te maken en informatie te verzamelen en een intake gesprek te doen. U krijgt uitleg over wat beschermingsbewind inhoudt of budgetbeheer. Soms is ook budgetbeheer mogelijk.

Procedure

U kunt zich aanmelden via deze web –site of telefonisch een afspraak maken. De afspraak voor het intake gesprek wordt thuis gemaakt.

Ik loop met u uw inkomsten en uitgaven na en maak een budget overzicht. Tevens bekijken we of en bij wie er achterstanden zijn en schulden die u heeft. Daarna beslist u of u bewindvoering wilt aanvragen, soms is budgetbeheer ook mogelijk. Is voor de schulden een betalingsregeling te treffen of is de schuldsituatie problematisch. Is dit laatste het geval dan wordt door mij een aanvraag voorbereid voor schuldhulpverlening bij de Gemeente of Kredietbank Nederland.

Bewindvoering vraagt u zelf aan, ook familieleden kunnen een aanvraag doen. Het is soms lastig om zorg en financiën voor een familielid te beheren. Beschermingsbewind is ook bedoeld om te voorkomen dat anderen misbruik kunnen maken van uw situatie. Tegelijk met de aanvraag naar de rechtbank wordt een plan van aanpak opgesteld en meegestuurd.

Nieuwe bankrekening en correspondentie

Voor de betalingen opent u een nieuwe bankrekening en zorgt u ervoor dat de inkomsten op deze rekening komen. Deze rekening wordt door de bewindvoerder beheert, u kunt zelf niet meer gelden overmaken. Er wordt een budgetplan gemaakt en u krijgt per week of per maand leefgeld wat wordt overgemaakt op een leefgeld rekening, dit kan een bestaande rekening zijn.
Alle post die u ontvangt stuurt u door naar de bewindvoerder, ik zorg voor de afhandeling van de brieven, voor betalingen van de vaste lasten en voor het aanvragen van voorzieningen en toeslagen. Brieven, incasso bureaus en deurwaarders komen niet meer bij u maar gaan naar de bewindvoerder.

U heeft alleen een leefgeldrekening waar wekelijks een bedrag wordt overgemaakt, van deze rekening heeft u een bankpasje.